Infrarood Verwarming Badkamer Plafond Met Verlichting  thumbnail

Infrarood Verwarming Badkamer Plafond Met Verlichting

Published Jul 03, 24
7 min read

Argumenten tegen nachtverlaging van Nuon en anderen zijn dat het ’s morgens extra energie zou kosten om de vloer na afkoeling weer versneld op temperatuur te brengen, hetgeen door de dan inefficiëntere werking van een HR-ketel relatief meer energie zou kosten - wonderwall infrarood verwarming - wonderwall infrarood verwarming - wonderwall infrarood verwarming - wonderwall infrarood verwarming. Zo staat op de website van Nuon het volgende advies: Vloerverwarming is kortom een stabiel type verwarming

Wij adviseren dan ook de vloerverwarming zo aan te sluiten dat een kamerthermostaat of nachtverlaging er géén invloed op heeft. Nieuwsgierig naar de juistheid van hun bewering besloot ik om e.e.a. te gaan meten. Het vaststellen of het aanbrengen van wijzigingen in een verwarmingssysteem resultaat oplevert is niet zo gemakkelijk.Er is echter wel een lineaire relatie tussen het gasverbruik en de buitentemperatuur, want het warmteverlies naar buiten is evenredig met het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur - wonderwall infrarood verwarming. Door nu over een bepaalde periode het gasverbruik dagelijks te meten en de gemiddelde buitentemperatuur vast te stellen kan men in een grafiek het gasverbruik als functie van de buitentemperatuur vastleggen, hetgeen per meting een punt oplevert in de grafiek

In de maanden december en januari heb ik op deze manier gegevens verzameld die ik in onderstaande tabel heb weergegeven. Continue aan. Kamer temperatuur 20,2 gr. wonderwall infrarood verwarming. datum gas(m3) wind(m/sec) zon(uren) 16-11-07 13,3 2,4 6,7 0,5 8-12-07 6,1 6,8 7,7 0,5 9-12-07 5,0 7,8 6,5 4,5 10-12-07 6,9 7,6 4,8 2,8 11-12-07 5,1 6,6 4,3 5,1 12-12-07 2,8 7,4 0,9 0,0 2-01-08 -0,3 11,3 5,9 6,5 3-01-08 0,5 11,0 6,8 1,5 4-01-08 3,8 9,2 6,0 0,0 5-01-08 6,8 8,3 7,3 1,4 6-01-08 4,5 8,2 4,7 6,0 Nachtverlaging volgens thermostaat model

Met behulp van het programma Excel heb ik onderstaande grafieken gemaakt, die via de trendline-functie op basis van de meetgegevens zijn geconstrueerd. De zwarte lijn in de grafiek betreft de voor mij gebruikelijke manier van stoken met nachtverlaging. De andere grafiek (geel) betreft het stoken zonder nachtverlaging. Om de grafieken naar beneden te laten doorlopen heb ik aan beide tabellen een extra punt toegevoegd uit de maand november om een meetpunt te verkrijgen in het lage deel van de grafieken.

Infrarood Verwarming WerkplekVerder is ook het gasverbruik t. wonderwall infrarood verwarming.b.v. warm tapwater niet elke dag hetzelfde. Door het toepassen van meerdere meetpunten kan men de invloed hiervan door middeling in de grafiekverschillen verwaarlozen. Uit de grafieken blijkt dat het stoken met nachtverlaging ca 14% brandstof bespaart. Normaal wordt er met nachtverlaging gestookt, waarbij de Itho-thermostaat (Comfort Time 100) is geprogrammeerd volgens onderstaande tabel

Instelling thermostaat Tijd in uren temperatuur 6.00 18,2 7.00 19,2 8.00 19,4 10.00 19,6 12.00 19,8 14.00 20,0 16.00 20,2 21.00 16,0 Er zit dan nog zoveel warmte in de vloer, dat de temperatuur rond 23.00 uur 0,1 á 0,2 graden is gedaald. Afhankelijk van de buitentemperatuur daalt in de loop van de nacht de temperatuur nog 1 á 2 graden verder.

Bij koude nachten zal dat al om 6.00 uur plaatsvinden. De gedachte achter de gekozen instelling is als volgt.’s Ochtends is vanwege verhoogde activiteit geen hoge temperatuur nodig. wonderwall infrarood verwarming. ’s Avonds is een iets hogere temperatuur wel aangenaam. Door de gekozen instelling heeft de HR-ketel (Vaillant Solide VHR 24-28 Combi), waarvan de maximum-watertemperatuur op 55 graden staat ingesteld, rustig de tijd om zijn warmte aan de kamervloer af te geven

De ketel echter wel, waarbij geconstateerd wordt dat deze modulerend werkt op basis van de retourwatertemperatuur. Bij het experiment zonder nachtverlaging is de temperatuur continu op 20,2 graden ingesteld. In de kamer is de vloerverwarming bedoeld als hoofdverwarming. Aan de achterzijde bevindt zich nog een radiator (met thermostaatknop), die in koude periodes helpt om de trage opwarming van de kamer wat meer snelheid te geven.

Het huis (bouwjaar 1974) is een hoekhuis, dat voorzien is van HR++ beglazing. De spouwmuren zijn in 1979 gevuld met UF-schuim - wonderwall infrarood verwarming. Vloer en schuin dak zijn ook geïsoleerd. Het gasverbruik (inclusief voor tapwaterverwarming) bedraagt circa 1200 m3 per jaar. Uit de metingen en afgeleide grafieken blijkt dat het ondanks tegengestelde adviezen van de vakhandel zinvol is om ook bij vloerverwarming nachtverlaging toe te passen

Infrarood Verwarming Berekenen

Per slot daalt door nachtverlaging de gemiddelde kamertemperatuur, waardoor het warmteverlies naar buiten geringer is. Juist in de nacht en vroege ochtend is de buitentemperatuur laag en is het niet zinvol om de kamertemperatuur hoog te houden.

Verwarming Je maakt sneller 100 procent van de gebouwen 80 procent gasloos, dan dat je 80 procent van de gebouwen 100 procent gasloos maakt. (Edwin Normann) Verwarming van je huis vraagt vier keer zoveel energie dan de elektriciteit die je verbruikt. Het vereist daarom alle aandacht (wonderwall infrarood verwarming). De verwarmingsinstallatie voor een energieneutraal gebouw moet goed aansluiten aan de eigenschappen van het gebouw en de behoeften van de gebruikers

In energieneutrale woningbouw is de warmtapwaterbehoefte groter dan de benodigde verwarming en daarom meestal leidend bij de keuze van de toe te passen installatie - wonderwall infrarood verwarming. Elke vorm van verwarming heeft voor- en nadelen. Men moet daarbij vooral letten op de wensen rondom behaaglijkheid. Radiatoren geven een geheel andere luchtstroming dan vloer- en wandverwarming

Als je nu thuis zuiniger aan wil doen met de verwarming kan je hier tips vinden. De gasgestookte verwarmingsketels zijn tegenwoordig meestal HR (hoogrendement) door condensatie van de waterdamp in de rookgrassen - wonderwall infrarood verwarming. Er bestaan CR, VR, HR100, HR 104, HR 107. Een HR 107 ketel bespaart energie ten opzichte van een VR ketel als de retourtemperatuur lager is dan 55 °C

Ecosun Heater S+ 2400 Watt - Extra WarmteDoor condensatie wordt een rendement van meer dan 100% gehaald tot maximaal 109% (ca. 11% van de warmte in het aardgas zit in de waterdamp van de rookgassen). Het rendement van een HR ketel wordt hoger naarmate de afgiftetemperatuur lager ingesteld worden. In goed geïsoleerde gebouwen is een gasketel met een zeer laag vermogen voldoende voor verwarming en warmtapwaterbereiding.

Alhoewel de gasketels zelf steeds energiezuiniger worden en gas nog de goedkoopste brandstof is, zullen in toekomst waarschijnlijk steeds minder gasketels worden toegepast, omdat de gasvoorraad slinkt en opwekking en distributie van hernieuwbaar gas waarschijnlijk te duur blijft. Houtpellet kachels, branders, sfeerhaarden e.d (wonderwall infrarood verwarming). Bij goed geïsoleerde woningen kan directe warmteafgifte uit (sfeer)haarden met een te hoog piekvermogen het (gelijkmatige) binnenklimaat ontregelen

Een juiste dimensionering is van belang om te grote opwarming van het gebouw te voorkomen. In luchtdichte woningen met balansventilatie moet een verbrandingsinstallatie volledig worden afgesloten voor de binnenlucht en worden uitgevoerd met een separate luchttoevoer en rookgasafvoer. Deze kanalen moeten dampdicht worden geïsoleerd en de doorvoeren door de thermische schil moeten zorgvuldig damp- en luchtdicht worden aangesloten.

HTV = hoge temperatuur verwarming Bij HTV is het water in het systeem (70-90 oC) en heb je relatief kleine radiatoren nodig - wonderwall infrarood verwarming. Maar het kost veel energie om op die temperaturen te komen. In moderne, goed geïsoleerde woningen en kantoren met vloer- of wandverwarming is een aanvoertemperatuur van 25 °C al voldoende om de ruimtes op temperatuur te houden

Infrarood Verwarming Woonkamer

Bij LTV is de temperatuur in het systeem 30-40 oC of nog lager en heb je een groot verwarmend oppervlak als vloerverwarming of wandverwarming (of grote radiatoren) nodig. Hier een filmpje met de voordelen van vloerverwarming (wonderwall infrarood verwarming). Gebruik in ruimten met vloerverwarming geen vloerbedekking met een isolerende functie zoals tapijt dat vloerwarmte tegen houdt

Bij deze manier van verwarmen kan de temperatuur 1 à 2 graden lager liggen dan bij radiatoren om het comfort op hetzelfde niveau te houden. Bij LTV is de temperatuurverdeling in een vertrek gelijkmatiger dan bij hoge temperatuur verwarmingssystemen. Bovendien ontstaat bij LTV minder luchtcirculatie. Het gevolg is een gelijkmatiger temperatuurverdeling in verticale richting.

Hierdoor zweven er ook minder stofdeeltjes door de lucht. Omdat de temperatuur lager is, is het veiliger voor kinderen en ouderen - wonderwall infrarood verwarming. Bij wand- en vloerverwarming is er een verhoogde kans op verminderde behaaglijkheid in de buurt van ramen. Dit wordt veroorzaakt door koudeval*. Door toepassing van HR-glas (dubbelglas met gas tussen de ruiten in plaatst van lucht) kan dit goed worden opgevangen

Koudeval kan bovendien nog worden beperkt door bij ramen extra stroken met verwarming aan te brengen. * Koudeval is het verschijnsel dat warme lucht bij grote raampartijen afkoelt en vervolgens naar beneden 'valt' waardoor het lijkt of er altijd een tochtstroom over de vloer loopt - wonderwall infrarood verwarming. Koude lucht zakt en warme lucht stijgt

Latest Posts

Infrarood Verwarming Test Aankoop

Published Jul 11, 24
4 min read